Plastové okná v historických budovách


plastové okná na historických budováchHistorické budovy raz budú tiež potrebovať renováciu okien. Mnohé z nich tento problém jednak s izoláciou tepla, ako aj zasklením už riešili, alebo riešiť ešte len budú. Pri realizácií montáže plastových okien do historických budov to však nie je ta jednoduché, ako by sa zdalo. Existujú totiž dva hlavné dôvody, prečo by na historickej budove mohlo pridanie plastových okien znamenať problém. Mnohé budovy sú zapísané ako historické budovy, majú tento titul, alebo sú súčasťou nejakého celku, mestskej pamiatkovej rezervácie, námestia, radovej zástavby s nejakou architektonicko-historickou hodnotou. Pre výmenu okien vôbec nemusíte dostať povolenie pre tieto hlavné dva dôvody:

Architektúra budovy:
Ten lepší dôvod zamietnutia zámeru výmeny okien je architektúra. S tým sa stretávajú obyvatelia historických budov, že chcú vylepšiť svoje tepelnoizolačné možnosti bývania, chcú nahradiť staré a prehnité okná novými, no stretnú sa s problémom, že úrady nechcú prijať okná na budove. Architektúra a vonkajší vzhľad budovy môže byť oknami narušený. Poväčšine však vždy existuje kompromis, kedy sa nájde vhodné riešenie plastových okien, aby nešlo o prílišný zásah do architektúry budovy. Dnešní výrobcovia okien totiž dokážu vyhovieť aj požiadavkám na tvar, farbu, akrykolorové odtiene, prípadne dokážu dodať delenie okien pomocou dekoračných líšt, s ktorými je možné vytvoriť dojem pôvodného historického deleného okna. Kým tento dôvod ešte môže prejsť, ten druhý môže byť väčším problémom.

Vlhkosť:
Staré okná prepúšťali celé roky vzduch a vlhkosť, ktorá sa ta nedržala vnútri. Celé obdobie od výstavby ak mala budova pôvodné alebo aj renovované okná, múry dýchali rovnakým tempom. Akonáhle na starej budove nasadíme plastové okná, dýchanie múrov sa spomalí, pretože sa v miestnosti drží viac vlhkosti. Tá nemusí stačiť prirodzene ustupovať cez infiltráciu, najmä ak sa zabúda vôbec vetrať, alebo používať ventilácia. Zvýšená udržiavaná vlhkosť sa môže prejaviť rôzne, zápachom, udržiavaním vlhkosti na stenách, vytváraním vlhkých máp a rozšírením plesní.  

Najmä druhý dôvod býva najčastejším zamietnutím výmeny okien u pamiatkového úradu. Zámer výmeny okien v takejto budove je dobré konzultovať s odborníkmi z tejto oblasti, ktorý v konkrétnom prípade možno budú mať riešenie, ako využiť infiltráciu, alebo iný systém na vytváranie rovnováhy v systéme. Pokiaľ si nie ste istý, či je vaša budova a bydlisko zahrnuté na zozname historických budov obce či mesta, informujte sa na najbližšom úrade. Taktiež platí, že výmena okien je zásadná zmena v architektúre budovy a je nutné, aby o nej bezpodmienečne vedel majiteľ budovy. Sú prípady, kedy okná vymenili aj nájomníci bez vedomia prenajímateľa.