Zarosenie okien


zarosenie okienZarosenie okien je jav, s ktorým sa stretávame a zrejme budeme stretávať pri akýchkoľvek oknách. V podstate to nie je nijak extrémny problém, no sťažuje viditeľnosť cez okno a ide o estetický problém. Zapríčiňuje ho zvýšená vlhkosť v miestnosti, ktorá sa pôsobením teploty prejaví orosením okna. Toto zarosenie prechádza zväčša od krajov okna a postupuje do stredu. Od okrajov sa pohybuje preto, že práve na okrajoch sa nachádza jediné spojenie medzi vonkajším a vnútorným sklom v distančnom ráme. Jav sa najčastejšie objaví, ak je teplota vnútorného skla nižšia než vzduch v miestnosti. Nadmerná vlhkosť v miestnosti sa potom prejaví ako rosenie.

Niečo podobné máte možnosť sledovať pri výmene vody v akváriu. Kde sa tiež objaví rosa, alebo na aute pri rannom zohrievaní a prvej jazde. Výrazne vlhkosti napomáha dýchanie ľudí. Odporúča sa preto vyvetrať denne na krátku chvíľu v trvaní pár minút, čo pomôže zmeniť výšku vlhkosti aj kvalitu vzduchu v miestnosti. Roseniu pomáhajú aj zlé závesy alebo vykurovanie smerované priamo k oknám, kedy je znemožnená správna cirkulácia a vôbec výmena vzduchu. Rosu môžete sledovať v okolí žalúzií. To je opäť rovnaký problém, keďže pri žalúziách je cirkulácia vzduchu takmer celkom zastavená.

Rovnováhe vlhkosti vzduchu v miestnosti by mala napomáhať infiltrácia v oknách. Ide o veľmi malé otvory v oknách, ktoré si azda všimol každý majiteľ okien a neraz sa na ne spýtal. Všimnúť si ich je možné aj z vonka. Infiltračné otvory slúžia na veľmi malú automatickú výmenu vzduchu, ktorá je však naozaj veľmi malá a má skôr úlohu napomáhať správnej vlhkosti.

Orosenie vnútornej strany okien nie je možné vzhľadom k tomu, že vnútro je hermeticky uzavreté medzi dvoma sklami.