Montáž plastových okien


montáž plastových okien

Montáž plastových okien nie je veľmi komplikovanou záležitosťou. Sú domáci majstri a skúsení murári, ktorí sa k tomu odhodlajú, alebo sa tomu  venujú častejšie. Treba mať však na zreteli, že pokiaľ plastové okná kupujete hotové bez montáže a montáž si realizujete sami, môžu byť zmenené záručné podmienky. Pri zachovaní záruky pri niektorých firmách je nutné zaistiť odbornú montáž, aby sa zaistila správnosť montáže, umiestnenia okien, ich zatvárania a podobne. Pri usádzaní plastových okien ako prvých okien do novostavby odpadá starosť so starými oknami.  

Výmena starých okien za nové plastové

Pokiaľ však nemáte plány so starými pôvodnými oknami aj s okenicami a nechcete sa hodiny zdržať šetrným vypáčením okien a rámov zo stavebného otvoru, dobré je páčidlo a poriadna sila. Nepoškoďte však zbytočne murivo. Staré okná môžu mať rôzne druhy tesnenia. Len pena, prípadne textília, či holé murivo. Pokiaľ pri odstraňovaní starého okna došlo k poškodeniu pôvodného muriva okolo okna, zaceľte ho. Priestor medzi oknom a stavebným otvorom by mal byť veľký len 1 cm, či menej. Pri vkladaní okenného rámu plastové okna dbajte na to, aby nedošlo k poškodeniu. Pokiaľ je otvor väčší, je ho nutné upraviť stavebne a zmenšiť ho. Nevyhnutnou pomôckou je vodováha. Okno musí byť usadené bezpodmienečne rovno. Akékoľvek odchýlky sa prejavia neskôr pri usadenom okne pri otvorení. Buď sa bude okno otvárať viac ako ste chceli, alebo sa bude neustále zatvárať. To je možné sledovať na bytovkách, kde usádzanie okien nasledovalo veľmi rýchlo a stavitelia sa nezaťažovali vyvážením okien. 
 Položené okno, vyrovnané s použitím malých kúskov dreva alebo úpravy murovanej plochy, sa upevní penou: celá medzera medzi oknom a murivom sa vyplní polyuretánovou penou po čom nasleduje ešte ďalšia práca spojená s tmelovaním a murovaním.

Pri výmene okien v obývanej miestnosti berte ohľad na skutočnosť, že pri vylamovaní starého okna a pri murovacích prácach sa práši a nečistoty môžu znehodnotiť koberec. Okolie okien pred prácou ani počas nej musí byť čisté, zbytočné predmety a nábytok tam nemajú vtedy svoje miesto. Je možné, že murovanie a usádzanie nového okna si vyžiada aj novú maľovku, minimálne steny s oknom, ak nie celej miestnosti.

Možné problémy pri montáži:
Nemožno hovoriť o montáži a nespomenúť najčastejšie problémy, s ktorými sa môžeme pri montáži stretnúť. Väčšina ako inak závisí od schopností a zručností montéra. Sú to najmä nevyvážené okná, prípady, kedy sa zle zmerajú okná a vzniká priveľká medzera, ktorú pri väčšej šírke nemožno zaplniť celú penou, ale okenný výrez vymurovať, či kúpiť nové okno, väčšie. Problémom môže byť aj rozdielna výška kovania, prípadne nesúhlasiace kovanie k typu okna. Najlepšie, ak je kovanie dodávané priamo k oknu. Problém môže byť aj pri trojskle, vysokej váhe jedného okna a veľmi slabých pántoch. Výrazným problémom môže byť aj chybné nasadenie okenných rámov. Môže nastať aj poškodenie okna pri montáži, alebo porušenie rámu náradím. Posledným problémom pri montáži nakoniec bude montáž sama. Pokiaľ nie ste odborník, mnohí vám to ani nebudú odporúčať. Lebo len skúsení a veci znalí majstri dokážu naozaj plnohodnotne okno pripraviť na dlhodobé používanie. 

Pozor na...:
Dávajte si veľký pozor. Neodborné nasadzovanie plastových okien dopadá veľmi zle. V bytoch na vyšších poschodiach hrozí pád. Neodborná montáž môže zraniť dole prechádzajúcich ľudí. No môže sa objaviť aj prípad, ktorý sa už na Slovensku neraz stal, že namontované okenné rámy vyzerali krásne, zatmelovali sa, zamurovali a keď sa mali nasadiť okná, zistilo sa, že s otváraním a rúčkami z vonka a nie z miestnosti. Tomu sa povie smola.