Profily plastových okien


Pri výbere a sledovaní ponuky plastových okien sa budete stretávať často s pojmom profil. Vo všeobecnosti prevláda názor, že čím viac komorový profil, tým kvalitnejšie okno. Kvalita okien závisí aj od kvality materiálu. Plastové okná sa vyrábajú z PVC a jeho variácií. Profily sú komôrky v ráme a okne samotnom, ktoré umožňujú vôbec oknu izolovať a udržiavať teplo. Rôzny výrobca má rôzne usporiadané tieto komôrky. Bežný spotrebiteľ, užívateľ nemá možnosť nahliadnuť do vnútra okna bez jeho poškodenia. Pri výrobe sa však s tvarom profilov výrobca a montér stretáva denne. Pokiaľ máte záujem sa pozrieť na stavbu vášho okna z vnútra, predajca by mal mať možnosť na testovacej vzorke ukázať, čomu vlastne vďačíme za izolačné schopnosti.
Celý princíp izolácie spočíva v tom, že sa používa vzduch v týchto komôrkach ako izolant. Poznáme 3 komorový systém až 7 komorový systém.

Izolačné vlastnosti komorových profilov sa vyjadrujú vo vzorci W / m ^2K, čo znamená wat na meter štvorcový Kelvina. Čím je táto hodnota menšia, tým sú vlastnosti izolácie lepšie. K tomu sa viaže tiež fakt, že aj cena okien ide hore.  

Pozor na...:
Vyšší počet komôr nevyhnutne neznamená aj vyššiu kvalitu, alebo lepšie izolačné možnosti. Bežný zákazník nemá istotu, koľko komôr v okne vlastne má, pokiaľ ho nerozoberie. Neoverený predajca bez referencii môže byť rizikom. Náhodný rýchlopredaj okien s garantovaným počtom komôr môže byť presný, ale ani nemusí byť počtom reálnym.